Sunday, 11 December 2011

VIDEO PERGERAKAN HAIWAN

HAIWAN (KSSR)

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGITAHUN 1 2011

TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
KPS/KMS/KBKK
HAIWAN
3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita .
Murid boleh :

3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar.

3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi.

3.2.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara   tidak menganiaya haiwan .
KPS
-             Memerhati,
-             Berkomunikasi

SS dan NM
-             Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
             Baik hati dan penyayang. 


KBKK
        Menghubungkaitkan

DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1 (KSSR)

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 2011
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
KPS/KMS/KBKK
BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.


Murid boleh:
1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan,bernafas, bergerak, membesar dan membiak
KPS
memerhati
mengelas
mengukur menggunakan nombor
mentafsir data
menggunakan perhubungan ruang dan masa
KMS
Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat
Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul.
KBKK
menghubungkaitkan
mencirikan
mengumpulkan dan mengelaskan
SS dan NM
menghargai kesimbangan alam semulajadi.
Berfikir secara rasional
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

CIRI-CIRI BENDA HIDUP

a. Benda hidup memerlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.