Sunday, 11 December 2011

DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 1 (KSSR)

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 2011
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
KPS/KMS/KBKK
BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.


Murid boleh:
1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan,bernafas, bergerak, membesar dan membiak
KPS
memerhati
mengelas
mengukur menggunakan nombor
mentafsir data
menggunakan perhubungan ruang dan masa
KMS
Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat
Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul.
KBKK
menghubungkaitkan
mencirikan
mengumpulkan dan mengelaskan
SS dan NM
menghargai kesimbangan alam semulajadi.
Berfikir secara rasional
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

No comments:

Post a Comment